TOEKOMST LOB'STAR

Het Lob’Star vakantiehuis
Een lonkend perspectief naar de toekomst!
Stichting Lob’Star viert dit jaar haar 15 jarig jubileum. Ons doel; gezinnen met kinderen met kanker even uit de waan van alledag halen, even energie tanken, even onderdompelen in een warm bad van verrassende bourgondische gastvrijheid op een bijzondere Limburgse locatie. Het doel is nog springlevend maar het concept vereist aanpassing. Enerzijds omdat tijden veranderen en anderzijds door verloop van vrijwilligers als inzet en verwachtingen niet meer parallel lopen! Maar eerst de cijfers op een rij.
 
Facts & figures
Inmiddels hebben wij in ons bestaan naar schatting 120 gezinnen met kinderen met kanker een compleet verzorgde en all inclusive vakantieweek aangeboden. Met iedere keer een rapportcijfer van een dikke negen. Daarnaast hebben wij sedert 2018, nog eens 25 gezinnen een ontspannen midweek of weekend aangeboden. De totale kosten van de Lob’Star vakanties over de afgelopen periode bedroegen in totaal meer dan € 300.000,- Een fors bedrag dat wij door acties van gulle vrienden en donateurs bij elkaar hebben gekregen.

Veranderende omstandigheden
Maar tijden veranderen. In het huidige digitale tijdperk staat het programma van onze Lob’Star vakantieweek al dezelfde dag online. Dus verrassingen; vergeet het maar! Communicatie is sneller en stelt andere eisen aan de boodschap. We leven in een vraag gestuurde maatschappij. Gezinnen met kinderen met kanker willen er graag even uit op het moment dat zij daar echt behoefte aan hebben en ruimte voor kunnen vrijmaken.

DNA Lob’Star
Dat roept bij ons de vraag op “wat voor een stichting willen wij in de toekomst zijn; wat is het DNA van Lob’Star?” Uit de hartverwarmende reacties van onze gezinnen met kinderen met kanker blijkt dat Lob’Star vooral groot moet worden door klein te blijven. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid, niks is te veel, onvergetelijke momenten en allemaal samen, zijn de belangrijkste kreten uit een lange bloemlezing.

Inzet vrijwilligers
Uitdaging voor de toekomst is en blijft ook op welke wijze wij onze vrijwilligers, vrienden en donateurs dicht bij onze organisatie betrokken kunnen houden onder het motto: vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid!

Belangrijkste uitdaging
Maar onze belangrijkste uitdaging is waarschijnlijk: veranderingsbereidheid! Zijn wij bereid te veranderen van een aanbodgerichte organisatie die zelf bepaalt op welk moment zij een gelimiteerd aantal gasten wenst te ontvangen naar een vraaggestuurde organisatie? Met als doel zo veel mogelijk gezinnen met kinderen met kanker even uit de waan van alledag te halen op het moment dat zij, die gezinnen, dat zelf bepalen en het echt nodig hebben!

Lonkend perspectief: het Lob’Star vakantiehuis
Inmiddels dromen wij hardop van een Lob’Star vakantiehuis op een unieke locatie. Een huis waar gezinnen op een door hun gewenst moment gebruik van kunnen maken. De verkennende gesprekken met een mogelijke partner zijn inmiddels gestart. Wij verwachten eind 2019 meer en nadere informatie te kunnen verstrekken.

Lob’Star vakanties 2019
Vooralsnog hebben we in ieder geval besloten om de vakantieweek van 2019 te annuleren. De midweken en weekenden gaan gewoon door en in de herfstvakantie eind van dit jaar organiseren we een speciaal Lob’Star midweek en weekend voor zes tot tien families. Hou onze site (www.lob-star.nl) in de gaten of kijk regelmatig op onze site en Facebookpagina!

Bestuur Lob’Star.
Terug naar nieuws overzicht