Particuliere donatie

Hoe wilt u Lob’Star steunen?

Donatie/Giften
Vanaf € 25- per jaar, meer mag natuurlijk altijd, bent u al vriend van Lob’Star. Met uw donatie/gift levert u een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de Lob'Star vakantieweken. Hoe kunt u uw donatie / gift overmaken:

  1. Per bank: u kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL29 RABO 0102 2868 09 van de Stichting Lob’Star.
  2. Door machtiging: u kunt ons machtigen om, tot wederopzegging, bijvoorbeeld één keer per kwartaal of jaar een bedrag van uw rekeningaf te schrijven. 
    U bespaart ons met deze keuze aanzienlijk administratiekosten, uw bijdrage komt dus voor een groter deel ten goede aan de Lobbes vakantieweken.

Fiscale informatie:
Lob’Star is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). daardoor is uw donatie fiscaal aftrekbaar!


Lob’Star automatische incasso
Persoonsgegevens
Aanhef: * Dhr.  Mevr. 
Voorletters: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Bankrekeningnummer:
E-mailadres: *
Telefoonnummer:
Onderwerp: *
Reactie/opmerking:
Velden gemarkeerd met een * dienen verplicht ingevuld te worden. Wij hebben uw e-mailadres nodig om u een bevestiging van uw donatie toe te kunnen sturen. Dit geeft u tevens de gelegenheid om alle gegevens nog eenmaal na te kijken.
Ik steun Lob’Star en word donateur (minimaal 25 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook).
HIERBIJ MACHTIG IK STICHTING LOB’STAR OM, TOT WEDEROPZEGGING, ÉÉN KEER PER PERIODE VAN BOVENGENOEMDE REKENING, AF TE SCHRIJVEN, EEN BEDRAG VAN:
Bedrag
Kies bedrag:
Anders, nl.:
Periode
Kies periode: *
* S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Als u geen periode aankruist, wordt uw ingevulde bedrag automatisch per jaar afgeschreven. U kunt deze machtiging desgewenst op elk moment weer intrekken.