Het bestuur van Lob' Star

Het bestuur van de Stichting Lob’Star bestaat momenteel uit drie personen en zij voeren hun taken onbezoldigd uit. Deze taken bestaan o.a. uit periodieke bestuursvergadering, aanwezigheid bij sponsoractiviteiten, opstellen en goedkeuren van het beleid en financiën en een actieve rol bij de midweken en weekenden door het jaar! Het bestuur van de stichting bestaat uit;    

Hans Erkens
Voorzitter 

Danny Zonneveld
Penningmeester/secretaris 

Tessa Erkens
Bestuurslid