Het bestuur het Lob' Star

Bestuursleden van Stichting Lob’Star voeren hun taken onbezoldigd uit. Deze taken bestaan uit 4-8 keer keer per jaar een bestuursvergadering, aanwezigheid bij sponsoractiviteiten, opstellen en goedkeuren van het beleid en financiën en een actieve rol bij de vakantieweek in augustus en de midweken en weekenden door het jaar! Voor de organisatie van de vakantieweek en operationele taken laat het bestuur zich bijstaan doorvrijwilligers. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit; de voorzitter en de secretaris/penningmeester. Het complete bestuur bestaat uit:   

Hans Erkens
Voorzitter 

Danny Zonneveld
Penningmeester/secretaris
 

Tessa Erkens
Bestuurslid