Disclaimer

Deze site is eigendom van Lob ‘Star. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van Lob ‘Star op het World Wide Web (WWW). Een en ander wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina's van derden worden niet door Lob ‘Star onderhouden. Lob ‘Star accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die pagina's.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan de site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met Lob ‘Star en/of diens medewerkers ontstaan. Lob ‘Star attendeert erop dat emailverkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld, tenzij tussen Lob ‘Star en de verzender reeds een leverancier - klantrelatie bestaat en/of Lob ‘Star in de gelegenheid is geweest zich ervan te vergewissen dat een behartiging van de belangen van de verzender geen tegenstrijdig belang oplevert voor de belangen van klanten van Lob ‘Star en/of van Lob ‘Star zelf.

Lob ‘Star wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gerelateerde webapplicaties uitdrukkelijk af.